РЕГИОНАЛНИ ЕУ РЕСУРС ЦЕНТАР ЗА ЦИВИЛНО ДРУШТВО У СРБИЈИ

Full 1
О НАМА

Регионални ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији је место подршке за представнице и представнике цивилног друштва који раде на приближавању Србије Европској унији, а делују на подручју јужне и источне Србије.

Помажемо раст и развој организација и неформалних група грађана кроз унапређење њихових капацитета, умрежавање и финансијску подршку.

Регионални ЕУРЦ води ЕНЕЦА и део је националног ЕУ Ресурс центра за цивилно друштво у Србији који води Београдска отворена школа заједно са партнерима: Новосадска новинарска школа, Ужички центар за права детета , Млади пољопривредници Србије (Јагодина), Сигурне стазе (Бор) и Нова планска пракса (Београд).

Full 1
Full 1
ШТА ЈЕ НАША МИСИЈА?

Наша мисија је да, кроз рад регионалног ЕУРЦ, помогнемо цивилном друштву које делује на подручју јужне и источне Србије, а које је за Србију у Европској унији!

Улога цивилног друштва у процесу евроинтеграција Србије је значајна и видљива. Оно је било и остало снага која Србију усмерава ка Европској унији и најкориснији партнер државе у преговарачком процесу. Активни допринос реформском процесу и приближавању Србије Европској унији остаће приоритет цивилног друштва.

Full 1
Full 1
КОЈУ ВРСТУ ПОДРШКЕ ПРУЖАМО?

Регионални ЕУРЦ настоји да окупи представнице и представнике цивилног друштва који раде и делују на подручју јужне и источне Србије, а учествују у процесу евроинтеграција Србије. Желимо да ујединимо снагу група и појединаца, повежемо их међусобно и оснажимо.

Три су главне врсте подшке коју пружамо:
• Унапређење капацитета организација и група кроз групне тренинге и индивидуална менторства
• Умрежавање цивилног друштва
• Финансијска подршка кроз грантове

Full 1
previous arrow
next arrow

услуге које пружамо

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА

Регионални ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији пружиће финансијску подршку цивилном друштву на територији јужне и источне Србије. Механизам финансијске подршке је креиран тако да одговори на различите потребе цивилног друштва које је укључено у реформске процесе у склопу приступања Србије Европској унији.

ТРЕНИНЗИ

Програм јачања капацитета цивилног друштва кроз групне тренинге, врло је важан сегмент рада регионалног ЕУРЦ. Приступ свакој организацији/неформалној групи биће индивидуалан. Организације/групе ће учествовати у изради програма тренинга. Детаљне евалуације и излазни упитници након тренинга биће главни показатељ задовољства и напретка представника цивилног друштва, као и смерница за даљи рад.

МЕНТОРСТВО

Принцип „учења кроз рад” биће одлика рада регионалног ЕУРЦ. То значи да ћемо, поред тренинга, организовати и менторску подршку свим представницима цивилног друштва који желе да прошире знање користећи га у пракси, уз подршку изабраног ментора или менторке.

ВЕСТИ

ЕУ РЕСУРС ЦЕНТРИ У СРБИЈИ