IMG_0706

Локална Фондација Ниш: Прва јавна дебата о стамбеној политици Града Ниша

Локална Фондација Ниш (ЛФН) као добитник донације за јавно заговарање и учешће грађана, пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ је јуче успешно организовала јавну дебату под називом “Локална стамбена политика Града Ниша – Где смо тренутно?” која је одржана у Дели простору.

Ова иницијатива окупила је широк спектар грађана, представника локалних институција и осталих заинтересованих страна како би се разменила мишљења, искуства и идеје о тренутном стању стамбене политике у граду.

Током дебате, учесници су активно дискутовали о механизмима управљања и одржавања стамбених јединица, као и о мерама које би локална самоуправа могла да предузме ради унапређења стамбених услова грађана. Посебан фокус био је стављен на идентификацију проблема које грађани свакодневно сусрећу у унапређењу свог становања, те на проналажење конкретних решења за исте.

Грађани су износили своје личне изазове и предлоге, пружајући тако драгоцене увиде и перспективе које ће бити од суштинског значаја за даљи развој локалне стамбене политике. “Ова прва јавна дебата, од укупно две планиране, представља почетак ширег процеса у којем ће се прикупити најверодостојније информације о потребама стамбених заједница, како би се доносиоцима одлука кроз јавно заговарање представиле релевантне могућности за побољшање стамбене политике Града Ниша.” истичу испред ЛФНа.

ЛФН верује да ће заједничким напорима грађана и представника локалних институција бити могуће покренути процес дефинисања адекватне и свеобухватне стамбене политике која ће одговорити на потребе свих грађана Града Ниша.

За више информација о активностима Локалне Фондације Ниш, посетите њихову веб страницу и страницу ЕУ ресурс центра за цивилно друштво у Србији.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *