Untitled

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ: СТРУЧНИ ТРЕНИНЗИ РЕУРЦ ЕНЕЦА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Регионални ЕУ Ресурс Центар ЕНЕЦА својом дугогодишњом економском експертизом подржава ОЦД организовањем тренинга за развој и унапређење пословања истих. Тренинзи представљају суштински корак за даље пословање али и унапређење ОЦДа где успех зависи од спровођења широког спектра интерних и екстерних мера.

Наиме, РЕУРЦ ЕНЕЦА је невладина организација основана 2005. године у Нишу за подршку локалном економском развоју. Тренутно 12 запослених одликује се различитом стручношћу и знањем у области економског развоја. ЕНЕЦА-ина експертиза је такође у областима правне и законодавне регулативе, јавног заговарања, развоја пословања и одрживе економије. Кроз низ пројеката вредних више од 10 милиона евра, који су реализовани самостално или у сарадњи са домаћим и међународним партнерима, ЕНЕЦА је подржала више од 3.500 малих и средњих предузећа опремом, обуком, консалтингом и менторством. Ови пројекти су првенствено засновани на економском напретку и стварању одрживих економских могућности прилагођених циљној групи и развоју иновативних и стартап бизниса.

Сада, као РЕУРЦ ЕНЕЦА нуди ОЦД да ојачају своје капацитете пријавом за тренинге путем следећег ЛИНКА. Портфолио тренинга овог регионалног центра чине 3 области: Економски развој, Заштита потрошача и Конкуренција.

Потреба за овим тренинзима изишла је из неопходности јачања капацитета ОЦДа за ефикасни развој пословања и одговорања на изазове у свом окружењу. Наиме, “Тренинге које спроводимо предстваљају кључни процес који захтева интегрисани приступ како би организације цивилног друштва могле да одговоре на изазове и остваре своје мисије. Интерни и екстерни напори су неопходни за постизање одрживог развоја, а кључни кораци у овом процесу укључују формирање адекватне структуре, развој вештина особља, стратегије за односе са јавношћу и прикупљање средстава.” истичу из организације ЕНЕЦА.

БЕНЕФИТИ ТРЕНИНГА РЕУРЦ ЕНЕЦА

Економски развој, токови директних инвестиција, анализа ланца вредности, брендирање и промоција пословања играју кључну улогу у подстицању економског раста и промовисању одрживог развоја. Овај тренинг пружа активистима ОЦДа неопходна знања и алате за подршку стимулисању економског раста, привлачења инвестиција, повећања конкурентности и подршку одрживом развоју у различитим секторима и регионима. Разумевање принципа и стратегија економског развоја помаже активистима да идентификују прилике, суоче се са изазовима и спроводе ефикасне мере за стимулисање економског раста.

Тренинг о директним инвестицијама омогућава активистима ОЦДа да разумеју факторе који утичу на инвестиционе одлуке, утицај инвестиција на различите секторе и политике потребне за привлачење и задржавање инвестиција. Разумевањем ланаца вредности, активисти ОЦДа могу да идентификују потенцијалне празнине и уска грла, истраже начине за интеграцију МСП у ланце вредности и побољшају конкурентност у оквиру одређених индустрија, док разумевање принципа брендирања помаже појединцима да развију ефикасне маркетиншке стратегије, истакну јединствене снаге и средства и створе подстицајну животне средине.за економски развој.

Тренинг такође оспособљава активисте ОЦДа са знањем и вештинама да разумеју специфичне изазове са којима се суочавају МСП и предузетници, развијају стратегије за превазилажење ових изазова и негују екосистем који омогућава њихов успех. Јачање њихових вештина пословног развоја у складу са стандардима ОЕЦД-а омогућава им да постану самоодрживији, финансијски одрживи и утицајнији.

Тренинг за заштиту потрошача за активисте невладиних организација пружа основно разумевање закона, прописа и најбољих пракси у заштити потрошача, опремајући их неопходним знањем за кретање кроз правни крајолик и ефикасно заговарање права потрошача у свом конкретном случају. Тренинг је кључан за оснаживање активиста, унапређење њихових вештина заступања, подстицање сарадње, јачање капацитета невладиних организација и покретање позитивних промена у области заштите потрошача. Активистима обезбеђује неопходна знања и алате за заштиту и промоцију права потрошача, обезбеђујући фер и етичку праксу на тржишту.

Стицањем знања о заштити потрошача, активисти су овлашћени да заступају и подржавају потрошаче којима можда недостају свест или ресурси да заштите своја права. Тренинг оспособљава активисте са вештинама заступања специфичним за заштиту потрошача, тј. подучава их како да прикупе доказе, документују случајеве, да се ангажују са релевантним заинтересованим странама и да ефикасно комуницирају своје бриге и захтеве.

Тренинг заштите конкуренције за активисте невладиних организација је важан јер побољшава њихово разумевање закона о конкуренцији, промовише поштену тржишну праксу, штити добробит потрошача, промовише економску ефикасност, јача вештине заступања и олакшава сарадњу унутар сектора. Освежавајући активисте неопходним знањем и алатима, Тренинг их оснажује да играју виталну улогу у обезбеђивању фер конкуренције и доприносе развоју конкурентних и динамичних тржишта.

Тренинг пружа активистима свеобухватно разумевање закона о конкуренцији и регулативе. Ово разумевање омогућава активистима да идентификују антиконкурентске праксе, процене концентрацију тржишта и анализирају утицај антиконкурентног понашања на потрошаче, предузећа и укупну економију. Такође, тренинг обучава активисте са неопходним алатима и стратегијама за подизање свести о значају конкуренције, идентификовање случајева антиконкурентског понашања и заговарање примене закона.

Експертске видео-лекције и Приручник Развој пословања за организације цивилног друштва можете погледати на ЛИНКУ.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *