sajt2

ЛУЖНИЧКИ ИЗВИЂАЧКИ ОДРЕД ИЗ БАБУШНИЦЕ ОСИГУРАО ДОНАЦИЈУ ЗА ПОКРЕТАЊЕ НОВИХ ИДЕЈА И РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈА УЗ ПОДРШКУ ЕУ РЕСУРС ЦЕНТРА

 У склопу Програма донација подршке за покретање нових идеја и развој организација, Лужнички извиђачки одред из Бабушнице, постигао је кључни корак потписивањем уговора о донацијама са Регионалним ЕУ Ресурс Центром ЕНЕЦА. Овај догађај означава значајан тренутак у подизању капацитета и развоју организација широм Србије.

ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији делује као кључна подршка представницима цивилног друштва који се ангажују на приближавању Србије Европској унији. Кроз унапређење капацитета, умрежавање и финансијску подршку, центар пружа подршку организацијама и неформалним групама грађана широм земље.

Миливоје Јовановић, представник РЕУРЦ-а ЕНЕЦА, истиче три кључне врсте подршке које пружа пројекат ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији: “Организацијама и групама пружамо подршку кроз групне тренинге и индивидуална менторства прилагођена стварним потребама. Такође, подстичемо повезивање организација и појединаца ради јачања њихове улоге у друштву, а кроз саму доделу грантова обезбеђујемо средства за пројекте који доприносе европским интеграцијама Србије. Програм је изазвао велико интересовање и ангажовање ОЦД из јужне и источне Србије, што нам је посебно драго, те се надамо успешној сарадњи са што већим бројем истих.”

Програм донација подршке за покретање нових идеја и развој организација, има за циљ пружање подршке организацијама цивилног друштва у остваривању активности које доприносе развоју постојећих иницијатива или пилотирању нових идеја у оквиру процеса приступања Србије Европској унији. Такође, програм има за циљ јачање интерних капацитета организација како би се повећала њихова ефективност и ефикасност у раду.

Теме обухваћене програмом донација укључују подршку демократском развоју, унапређење, заштиту и промоцију људских права, развој локалне заједнице, заштиту и унапређење животне средине и суочавање с климатским променама, унапређење запошљивости, јавне политике усмерене ка младима, социјалну укљученост осетљивих група и друге области од значаја за заједницу у којима се остварују циљеви и очекивани резултати овог програма.

Улога цивилног друштва у процесу евроинтеграција Србије је значајна и видљива. Активан допринос реформском процесу и приближавању Србије Европској унији остаје приоритет цивилног друштва. Организације цивилног друштва могу конкурисати за финансијску подршку у оквиру програма подршке новим идејама и развоју организација у максималној вредности пројекта до 117.000,00 РСД. “Пројекат може трајати најмање један, а највише три месеца. Планирано је да позив за доделу донација за покретање нових идеја и развој организација буде стално отворен, а током 2023. године биће подржано до 30 пројеката организација цивилног друштва. Поред финансијске подршке, организације ће имати приступ неопходној менторској и експертској подршци за реализацију својих пројеката“, истичу из Регионалног ЕУ ресурс центра у Србији ЕНЕЦА.

Организације и неформалне групе грађана које раде на пројектима приближавања Србије ЕУ такође се позивају да се јаве ЕУРЦ-у. “Позивамо их и да попуне упитнике и региструју своје организације у првој националној бази цивилног друштва за Србију у ЕУ, чиме ЕУРЦ тежи да постане прва национална база цивилног друштва које учествују у процесу евроинтеграција Србије”, истакао је Миливоје Јовановић.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *