ОДРЖАН ТРЕНИНГ zastita

Најновија обука о заштити потрошача и стандардима ЕУ успешно завршена

У оквиру пројекта “ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“, подржаног од стране Делегације Европске уније у Србији, са партнерством Београдске отворене школе и осталих актера, обука под називом “Заштита потрошача у контексту прилагођавања права Србије стандarдимa ЕУ” је успешно спроведена.

Обука је одржана онлајн путем Zoom платформе септембра 2023. године, од 10.00 до 14.00 часова. Учесници обуке биле су различите организације цивилног друштва и њихови сарадници из других система, укључујући Ужички центар за људска права и демократију, ЕПУС Лесковац и Удружење церебралне парализе.

Обуку је водио професор доктор Михајло Цветковић, експерт из области заштите потрошача и стандардима Европске уније. Обука је била фокусирана на различите аспекте заштите потрошача у Европској унији, укључујући актуелне теме као што су дигитална права потрошача, безбедност производа, права путника, одржива потрошња, тржишно понашање и праксе.

Додатно, учесници су имали прилику да се баве актуелним темама у заштити потрошача на интернету, укључујући заштиту личних података, сигурну online куповину, интернет трговину и дигитална права потрошача.

Обука је обухватила и право потрошача на поправку, са фокусом на различите аспекте овог права у различитим земљама и директивама ЕУ. Учесници су разматрали значај права потрошача на поправку и неопходност усвајања строгих регулатива у циљу заштите права потрошача.

Обука је садржала теоријски део, дискусије, рад на примерима и проблемским ситуацијама, презентације, како и достављање и анализу радних материјала.

Усмена евалуација обуке показала је да су учесници изузетно задовољни и да обуку процењују као корисну, примењиву и интересантну.

Ова обука представља важан корак у подизању свести и образовању професионалаца из организација цивилног друштва и других сфера о правима и одговорностима потрошача у Европској унији и како да их заштите у дигиталном окружењу.

За више информација о пројекту и организацији ЕНЕЦА, молимо посетите вебсајт ЕУ Ресурс центра за цивилно друштво у Србији

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *