ТРЕНИНЗИ

Програм јачања капацитета цивилног друштва кроз групне тренинге, врло је важан сегмент рада регионалног ЕУРЦ. Приступ свакој организацији/неформалној групи биће индивидуалан. Организације/групе ће учествовати у изради програма тренинга. Детаљне евалуације и излазни упитници након тренинга биће главни показатељ задовољства и напретка представника цивилног друштва, као и смерница за даљи рад.

Програм јачања капацитета цивилног друштва кроз групне тренинге обухвата следеће области:

  • Економски развој
  • Заштита потрошача
  • Конкуренција

Листа тренинга није коначна. Наш национални ЕУ Ресурс центар јачаће капацитете цивилног друштва из додатних области које су потребне за раст и напредак организација и неформалних група. Више о додатним механизмима јачања капацитета пронађите ОВДЕ.

 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Курс о економском развоју, директним инвестицијама, анализи ланца вредности, брендирању и развоју пословања за мала и средња предузец́а (МСП) и предузетнике игра кључну улогу у подстицању економског раста и промовисању одрживог развоја. Курс пружа појединцима неопходна знања и алате за стимулисање економског раста, привлачење инвестиција, повец́ање конкурентности и подршку одрживом развоју у различитим секторима и регионима.

Разумевање принципа и стратегија економског развоја помоћи ће активистима да идентификују прилике, одговоре на изазове и спроводе ефикасне мере за покретање економског раста.  Учење о директним инвестицијама омогуц́ава појединцима да разумеју факторе који утичу на одлуке о улагању, утицај инвестиција на различите секторе и политике потребне за привлачење и задржавање инвестиција. Разумевањем ланаца вредности, појединци могу идентификовати потенцијалне празнине и уска грла, истражити начине за интеграцију МСП у ланце вредности и побољшати конкурентност унутар одређених индустрија, док разумевање принципа брендирања помаже појединцима да развију ефикасне маркетиншке стратегије, покажу јединствене снаге и средства и створе повољно окружење за економски развој.

Курс такође оспособљава појединце са знањем и вештинама да разумеју специфичне изазове са којима се суочавају МСП и предузетници, развијају стратегије за превазилажење тих изазова и негују екосистем који омогуц́ава њихов успех. Оснаживање ОЦД овим вештинама пословног развоја омогуц́ава им да постану самоодрживији, финансијски одрживији и утицајнији.

 

ЗАШТИТА ПОТРОШАЧА

Курс заштите потрошача за активисте невладиних организација пружиц́е дубоко разумевање закона, прописа и најбољих пракси о заштити потрошача, опремивши их неопходним знањем за кретање кроз правни крајолик и ефикасно заговарање права потрошача у њиховом конкретном случају. Курс је кључан за оснаживање активиста, унапређење њихових вештина заступања, подстицање сарадње, јачање капацитета НВО и покретање позитивних промена у области заштите потрошача. Активистима даје неопходна знања и алате за заштиту и промовисање права потрошача, обезбеђујуц́и фер и етичку праксу на тржишту.

Стицањем знања о заштити потрошача, активисти се оснажују да представљају и подржавају потрошаче којима можда недостају свест или ресурси да заштите своја права. Курс оспособљава активисте са вештинама заступања специфичним за заштиту потрошача, односно научиц́е како да прикупе доказе, документују случајеве, да се ангажују са релевантним заинтересованим странама и ефикасно пренесу своје бриге и захтеве.

Коначно, курс има за циљ да омогуц́и позитивне промене у конкретном случају и допринесе ширим напорима у заштити потрошача. Оспособљавајуц́и активисте неопходним знањем, вештинама и алатима, курс побољшава њихову способност да се ефикасно залажу за права потрошача и позивају предузец́а на одговорност за своје поступке.

 

КОНКУРЕНЦИЈА

Курс заштите конкуренције за активисте невладиних организација је значајан јер побољшава њихово разумевање закона о конкуренцији, промовише поштену тржишну праксу, штити добробит потрошача, подстиче економску ефикасност, јача вештине заступања и олакшава сарадњу унутар сектора. Оспособљавајуц́и активисте неопходним знањем и алатима, курс их оснажује да играју виталну улогу у обезбеђивању фер конкуренције и доприносе развоју конкурентних и живахних тржишта.

Курс пружа активистима свеобухватно разумевање закона о конкуренцији и регулативе. Ово разумевање омогуц́ава активистима да идентификују антиконкурентске праксе, процене концентрацију тржишта и анализирају утицај антиконкурентног понашања на потрошаче, предузец́а и целокупну економију. Такође, курс оспособљава активисте са неопходним алатима и стратегијама за подизање свести о важности конкуренције, идентификовање случајева антиконкурентног понашања и залагање за примену закона о конкуренцији. Помаже активистима да схвате како да идентификују и реше антиконкурентске праксе које штете потрошачима, као што су намештање цена, намештање понуда или злоупотреба доминације на тржишту.

Спречавањем антиконкурентних пракси и промовисањем фер конкуренције, активисти доприносе економском расту и развоју, те овај курс оспособљава активисте и са знањем за анализу тржишних структура, процену утицаја спајања и аквизиција на конкуренцију и залагање за политике које промовишу здраву конкуренцију и унапређује вештине активистичког заступања и утицаја на политике у области заштите конкуренције.

ЕКСПЕРТСКЕ ВИДЕО – ЛЕКЦИЈЕ

РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА