ОДРЖАН ТРЕНИНГ – kopija

Регионални ЕУРЦ ЕНЕЦА успешно одржала четврти тренинг “Политика конкурентности”

Ниш, Србија – Регионални ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији, ЕНЕЦА, је успешно реализовала и четврту онлајн обуку „Политика конкурентности“ која се додаје поред већ одржаних “Бизнис развој за ОЦД и Директне инвестиције и услови за привлачење инвестиција” и “Заштита потрошача у контексту прилагођавања права Србије стандардима ЕУ”.

Обука је имала је за циљ да учесницима пружи дубок увид у политику заштите конкуренције и примену закона о заштити конкуренције. Обуци је присуствовало 12 учесника из 09 различитих организација.

Широк спектар тема је прожет кроз саму обуку, а које укључују увод у политику заштите конкуренције, развој и еволуцију ове политике, законодавни оквир националних и међународних аспеката, као и улогу регулаторних тела у заштити конкуренције. Самим тим обука је омогућила учесницима дубоко разумевање основних концепата и принципа заштите конкуренције, развијају способност анализе тржишта и идентификације антиконкурентске праксе, и размишљају о превентивним мерама и санкцијама за злоупотребу доминантног положаја. Такође је омогућила и дубоко разумевање процеса Мерџера и Аквизиција (М&А), укључујући стратегијске и финансијске аспекте, као и правне изазове и процесе интеграције након завршетка М&А трансакција.

Одржана онлајн обука је укључивала теоријски део, дискусије, рад на примерима и проблемским ситуацијама, презентације, како и анализу радних материјала. Учесници су изразили задовољство и обуку су проценили као корисну, примењиву и интересантну.

Обука је реализована у оквиру новог четворогодишњег пројекта ЕУ Ресурс центра за цивилно друштво у Србији који подржава Делегација Европске уније у Србији. Пројекат се спроводи у сарадњи са Београдском отвореном школом и партнерима са циљем да се подрже и омогуће друштвене промене и развој.

За више информација о ЕУ Ресурс центру за цивилно друштво у Србији и будућим обукама, молимо посетите euresurscentar.bos.rs.

Mediji-Ilustracija-MRCN

Програма малих медијских грантова – Позив за достављање предлога пројеката

Медиа и реформ центар Ниш објављује позив за достављање предлога пројеката у оквиру Програма малих медијских грантова, који подржава Амбасада САД-а у Београду. Циљ програма је подршка медијским пројектима који имају за циљ оснаживање медија и демократије у Србији.

Тражимо апликације које су фокусиране на теме:

 • Подршка дигиталним платформама и онлајн медијима;
 • Промовисање различитости, једнакости, инклузије и приступачности у медијском простору Србије;
 • Подршка слободи медија и безбедности новинара.

Предвиђени датум почетка реализације пројекта: најраније 15. децембар 2023. године

Трајање пројекта: максимално до 9 месеци

Пожељно географско подручје: Централна, западна, јужна и источна Србија, град Ниш

Износ гранта: од 2.000 до 15.000 америчких долара.

Право учешћа имају:

 • медији, новинарска удружења и асоцијације
 • организације цивилног друштва (удружења грађана) и think-tenkovi (експертске организације)
 • образовне установе

Напомена: Како би ушла у разматрање свака локална организација/медиј мора бити регистрована на територији Републике Србије (Агенција за привредне регистре – АПР).

Нећемо разматрати пројекте који:

 • укључују страначке политичке активности;
 • укључују добротворне активности и/или дистрибуцију хуманитарне помоћи;
 • представљају кампању прикупљања средстава;
 • су комерцијалне природе;
 • не испуњавају наведене услове конкурса;
 • нису пристигли на време;
 • немају буџет урађен према смерницама;
 • су писани уз помоћ АИ.
Преузето са сајта Медиа и реформ центар Ниш: Foto: Ilustracija/MRCN

Питања можете слати до 25. новембра 2023. године у 23:59 на мејл konkurs@mirc.rs.

Како бисте аплицирали за финансирање пројекта, доставите попуњени Апликациони формулар и формулар Предлога буџета најкасније до 30. новембра 2023. године у 23:59 путем мејла на адресу konkurs@mirc.rs

Пријаве могу бити поднете на српском или на енглеском језику.

Формуларе можете преузети на линковима:

На српском језику: Апликациони формулар и формулар Предлога буџета (Упутство за попуњавање формулара буџета)

На енглеском језику: Application formBudget proposal.

Текст преузет са сајта Медиа и реформ центар Ниш : https://mediareform.rs/konkurs-za-podrsku-projektima-u-okviru-programa-malih-medijskih-grantova/

sajt2

ЛУЖНИЧКИ ИЗВИЂАЧКИ ОДРЕД ИЗ БАБУШНИЦЕ ОСИГУРАО ДОНАЦИЈУ ЗА ПОКРЕТАЊЕ НОВИХ ИДЕЈА И РАЗВОЈ ОРГАНИЗАЦИЈА УЗ ПОДРШКУ ЕУ РЕСУРС ЦЕНТРА

 У склопу Програма донација подршке за покретање нових идеја и развој организација, Лужнички извиђачки одред из Бабушнице, постигао је кључни корак потписивањем уговора о донацијама са Регионалним ЕУ Ресурс Центром ЕНЕЦА. Овај догађај означава значајан тренутак у подизању капацитета и развоју организација широм Србије.

ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији делује као кључна подршка представницима цивилног друштва који се ангажују на приближавању Србије Европској унији. Кроз унапређење капацитета, умрежавање и финансијску подршку, центар пружа подршку организацијама и неформалним групама грађана широм земље.

Миливоје Јовановић, представник РЕУРЦ-а ЕНЕЦА, истиче три кључне врсте подршке које пружа пројекат ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији: “Организацијама и групама пружамо подршку кроз групне тренинге и индивидуална менторства прилагођена стварним потребама. Такође, подстичемо повезивање организација и појединаца ради јачања њихове улоге у друштву, а кроз саму доделу грантова обезбеђујемо средства за пројекте који доприносе европским интеграцијама Србије. Програм је изазвао велико интересовање и ангажовање ОЦД из јужне и источне Србије, што нам је посебно драго, те се надамо успешној сарадњи са што већим бројем истих.”

Програм донација подршке за покретање нових идеја и развој организација, има за циљ пружање подршке организацијама цивилног друштва у остваривању активности које доприносе развоју постојећих иницијатива или пилотирању нових идеја у оквиру процеса приступања Србије Европској унији. Такође, програм има за циљ јачање интерних капацитета организација како би се повећала њихова ефективност и ефикасност у раду.

Теме обухваћене програмом донација укључују подршку демократском развоју, унапређење, заштиту и промоцију људских права, развој локалне заједнице, заштиту и унапређење животне средине и суочавање с климатским променама, унапређење запошљивости, јавне политике усмерене ка младима, социјалну укљученост осетљивих група и друге области од значаја за заједницу у којима се остварују циљеви и очекивани резултати овог програма.

Улога цивилног друштва у процесу евроинтеграција Србије је значајна и видљива. Активан допринос реформском процесу и приближавању Србије Европској унији остаје приоритет цивилног друштва. Организације цивилног друштва могу конкурисати за финансијску подршку у оквиру програма подршке новим идејама и развоју организација у максималној вредности пројекта до 117.000,00 РСД. “Пројекат може трајати најмање један, а највише три месеца. Планирано је да позив за доделу донација за покретање нових идеја и развој организација буде стално отворен, а током 2023. године биће подржано до 30 пројеката организација цивилног друштва. Поред финансијске подршке, организације ће имати приступ неопходној менторској и експертској подршци за реализацију својих пројеката“, истичу из Регионалног ЕУ ресурс центра у Србији ЕНЕЦА.

Организације и неформалне групе грађана које раде на пројектима приближавања Србије ЕУ такође се позивају да се јаве ЕУРЦ-у. “Позивамо их и да попуне упитнике и региструју своје организације у првој националној бази цивилног друштва за Србију у ЕУ, чиме ЕУРЦ тежи да постане прва национална база цивилног друштва које учествују у процесу евроинтеграција Србије”, истакао је Миливоје Јовановић.

ОДРЖАН ТРЕНИНГ

Успешно одржана обука “Бизнис развој за ОЦД и Директне инвестиције и услови за привлачење инвестиција”

Ниш, Србија – ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији је успешно реализовао онлајн обуку под називом “Бизнис развој за ОЦД и Директне инвестиције и услови за привлачење инвестиција.” путем Zoom платформе у петак, 27. октобра 2023. године.

Ова обука, коју је спроводила организација ЕНЕЦА као Регионални ЕУ ресурс центар, окупила је 10 учесника из 10 различитих организација. Међу организацијама су се нашли представници Хуманитарно еколошке организације “Чепом до осмеха,” УГ “Аутизам Ваљево,” Института за регионални развој, УГ “Филео Рума,” УГ “Рекреативно-Инклузивни Центар Љиг,” Председника удружења “ВЛАДАРИ СВОГ ЖИВОТА,” УГ “NEXUS-Vranje,” Удружења “Ариљска малина Ариље,” РБЦ Крагујевац, и Удружења “Освежење.”

Обука је била намењена на професионалце из организација цивилног друштва и њихове сараднике из других система. Циљ обуке био је да учесницима обезбеди разумевање кључних аспеката развоја организација цивилног друштва, као и различитих фактора који утичу на њихов успех. Теме које су биле обрађене обухватају оснивање организација цивилног друштва (ОЦД) у Србији, врсте ОЦД, одрживост, правно окружење, организационе капацитете, финансијску одрживост, заговарање, пружање услуга, инфраструктуру сектора и перцепцију јавности.

Онлајн обука је укључивала теоријски део, дискусије, рад на примерима и проблемским ситуацијама, презентације, како и анализу радних материјала. Учесници су изразили задовољство и обуку су проценили као корисну, примењиву и интересантну.

Обука је реализована у оквиру новог четворогодишњег пројекта ЕУ Ресурс центра за цивилно друштво у Србији који подржава Делегација Европске уније у Србији. Пројекат се спроводи у сарадњи са Београдском отвореном школом и партнерима са циљем да се подрже и омогуће друштвене промене и развој.

За више информација о ЕУ Ресурс центру за цивилно друштво у Србији и будућим обукама, молимо посетите euresurscentar.bos.rs.

ОДРЖАН ТРЕНИНГ zastita

Најновија обука о заштити потрошача и стандардима ЕУ успешно завршена

У оквиру пројекта “ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“, подржаног од стране Делегације Европске уније у Србији, са партнерством Београдске отворене школе и осталих актера, обука под називом “Заштита потрошача у контексту прилагођавања права Србије стандarдимa ЕУ” је успешно спроведена.

Обука је одржана онлајн путем Zoom платформе септембра 2023. године, од 10.00 до 14.00 часова. Учесници обуке биле су различите организације цивилног друштва и њихови сарадници из других система, укључујући Ужички центар за људска права и демократију, ЕПУС Лесковац и Удружење церебралне парализе.

Обуку је водио професор доктор Михајло Цветковић, експерт из области заштите потрошача и стандардима Европске уније. Обука је била фокусирана на различите аспекте заштите потрошача у Европској унији, укључујући актуелне теме као што су дигитална права потрошача, безбедност производа, права путника, одржива потрошња, тржишно понашање и праксе.

Додатно, учесници су имали прилику да се баве актуелним темама у заштити потрошача на интернету, укључујући заштиту личних података, сигурну online куповину, интернет трговину и дигитална права потрошача.

Обука је обухватила и право потрошача на поправку, са фокусом на различите аспекте овог права у различитим земљама и директивама ЕУ. Учесници су разматрали значај права потрошача на поправку и неопходност усвајања строгих регулатива у циљу заштите права потрошача.

Обука је садржала теоријски део, дискусије, рад на примерима и проблемским ситуацијама, презентације, како и достављање и анализу радних материјала.

Усмена евалуација обуке показала је да су учесници изузетно задовољни и да обуку процењују као корисну, примењиву и интересантну.

Ова обука представља важан корак у подизању свести и образовању професионалаца из организација цивилног друштва и других сфера о правима и одговорностима потрошача у Европској унији и како да их заштите у дигиталном окружењу.

За више информација о пројекту и организацији ЕНЕЦА, молимо посетите вебсајт ЕУ Ресурс центра за цивилно друштво у Србији

1804x1200

RADIMO ZA PRIRODU – KONKURS – PROGRAM PODRŠKE ZA POKRETENJE I UNAPREĐENJE POSLOVNIH INICIJATIVA U SKLADU SA PRIRODOM

Interesuje vas pokretanje ili unapređenje sopstvenog poslovanja koje će imati uticaj na smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu i lokalnu zajednicu, a omogući će rast i razvoj biznisa u zaštićenim područjima u Srbiji kroz uspešnu primenu održivih modela poslovanja u poljoprivredno – prehrambenom i sektoru turizma?

Imate jasnu ideju o svom inovativnom poslovnom poduhvatu i prelasku na poslovne modele koji nemaju negativan uticaj na životnu sredinu?

Ukoliko ste

 • Registrovano poljoprivredno gazdinstvo,
 • Seosko turističko domaćinstvo,
 • Preduzetnik, ili mikro, mala i srednja preduzeća i
 • Fizičko lice

koje planira da pokrene poslovanje, razvije ili unapredi svoju poslovnu inicijativu na teritoriji opština na kojima se nalaze zaštićena područja Srbije (Nacionalni park Đerdap, Golija, Stara planina, Radan, Gornje Podunavlje)

Onda je ovo poziv za vas!

PRIJAVITE SE!

Prijavni forumlar možete preuzeti u nastavku.

Radimo-za-prirodu-Prijavni-formularDownload

U okviru petogodišnjeg projekta „Zajedno za životnu sredinu“, ENECA objavljuje poziv za podnošenje projektnih ideja za Program podrške Radimo za prirodu!

U okviru komponente Radimo za prirodu! sprovodi se javni poziv za dodelu donacija sa ciljem da se pokrenu ili unaprede poslovne inicijative koje će imati/imaju pozitivan uticaj na životnu sredinu i lokalnu zajednicu u optšinama na kojima se nalaze zaštićena područja. Zaštićena područja koja su obuhvaćena ovim pozivom su:

 • Nacionalni park Đerdap,
 • Park prirode Golija,
 • Specijalni rezervat prirode Gornje Podunavlje,
 • Park prirode Stara Planina, i
 • Park prirode Radan.

Poziv za dostavljanje predloga projekata odnosi se na postojeća ili buduća mikro i mala preduzeća, poljoprivredna gazdinstva, seoska turistička domaćinstva koja žele de transformišu ili pokrenu svoje poslovanje koristeći biznis model održivog poslovanja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru i sektoru turizma. Biznis modeli održivog poslovanja, prepoznata ovim pozivom, zasnivaju se na tri principa: Smanjivanje potrošnje resursa (reduce), ponovna upotreba resursa (reuse) i recikliranje materijala (recycle). Očekuje se da predlozi projekata u projektne aktivnosti obavezno uključe jedan ili više pomenutih principa.

OSNOVNE INFORMACIJE

Program podrške će obezbediti stručnost, znanje i opremu poslovnim inicijativama. Projekat Zajedno za životnu sredinu, u periodu do 31. avgusta 2027. godine, podržaće najmanje 40 poslovnih poduhvata, kao što su poljoprivredna gazdinstva, seoska turistička domaćinstva, razna mala i srednja preduzeća (MSP), pomažući im da smanje uticaj na životnu sredinu, ali i iskoristiti inovativne poslovne prakse i stvoriti novu vrednost.

Projektna podrška ogleda se u pružanju finansijske i nefinasijske podrške kako bi se izvršilo uspostavljanje ili transformacija poslovanja ka održivom poslovanju u zaštićenom području.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu finansirati iz ovog programa su:

•             Nabavka opreme u cilju pokretanja ili unapređenja, odnosno razvoja novih proizvoda i usluga, povećanja produktivnosti, podrške razvoju proizvoda i usluga sa većom dodatom vrednošću i olakšavanje proširenja tržišta uz poštovanje principa održivog poslovanja  u zaštićenom području.

•             Pružanje usluga koje doprinose pokretanju ili unapređenju kvaliteta postojećih, odnosno razvoju novih proizvoda, povećanju produktivnosti, podržavaju razvoj proizvoda i usluga sa većom dodatom vrednošću, omogućavaju uvođenja inovacija i olakšavaju proširenja tržišta (uvođenje standarda kvaliteta, izrada internet prezentacije i internet prodavnice kompanije, brendiranje proizvoda i izrada softvera, itd) uz poštovanje principa održivog poslovanja u zaštićenom području.

Ukupan budžet projekta mora da sadrži minimalno 60% a maksimalno 100% troškova koji se odnose na nabavku opreme, dok maksimalno 40% može da se iskoristi za nabavku usluga.

Nefinansijska podrška programa „Radimo za prirodu!“ ogleda se u:

•             Mentorstvu: Korisnici donacije dobiće podršku mentora sa ciljem ostvarenja maksimalnih rezultata i uspešnoj tranziciji ka održivom poslovanju u zaštićenom području i njegovoj okolini.

•             Povećanja vidljivosti i promocije: Poslovanje svih korisnika donacije će postati vidljivije kroz promotivne aktivnosti programa. Rezultati projekta biće predstavljeni zajednici, ističući doprinos projekta održivom razvoju.

Poslovni poduhvati koji će biti podržani u okviru komponente „Radimo za prirodu!“ treba da doprinesu:

 • Smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu i lokalnu zajednicu,
 • Omoguće rast i razvoj biznisa u zaštićenim područjima u Srbiji kroz uspešnu primenu održivih modela poslovanja u poljoprivredno – prehrambenom i sektoru turizma, i
 • Unaprede svest o značaju primene održivih modela poslovanja u zaštićenim područjima.

Očekivani period realizacije projekata je 2024. godina. 

Opširnije informacije o Programu podrške Radimo za prirodu! kao i svim uslovima za učešće u Programu pogledajte u Javnom pozivu, koje možete naći u nastavku.

Radimo-za-prirodu-Javni-pozivDownload

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Podrška u okviru ovog Poziva namenjena je sledećim grupama:

 • Registrovana poljoprivredna gazdinstva,
 • Seoska turistička domaćinstva,
 • Preduzetnici, mikro, mala i srednja preduzeća i
 • Fizička lica koji planiraju da pokrenu poslovanje.

Podnosioci prijava moraju svoje poslovanje obavljati u opštinama na kojima se nalaze sledeća zaštićena područja:

 • Nacionalni park Đerdap (opština Golubac, opština Majdanpek i opština Kladovo), 
 • Park prirode Golija (opština Ivanjica, Grad Kraljevo, Grad Novi Pazar, opština Raška i opština Sjenica),  
 • Specijalni rezervat prirode Gornje podunavlje (opština Apatin i Grad Sombor),
 • Park prirode Stara Planina (opština Knjaževac, Grad Pirot, opština Dimitrovgrad i Grad Zaječar), i
 • Park prirode Radan (opština Lebane, opština Bojnik, opština Medveđa, opština Kuršumlija i Grad Prokuplje).

Svaki podnosilac prijave može da aplicira samo sa jednim projektnim predlogom.

KAKO SE PRIJAVITI?

Prijava za učešće na Programu Radimo za prirodu! dostavlja se isključivo elektronskim putem na adresu konkurs@eneca.org.rs. Projektni predlozi koji budu dostavljeni na drugi način neće biti razmatrani.

Svi projektni predlozi se moraju podneti koristeći sledeći formular:

 • Prijavni formular za podnošenje projektne ideje

Dokument za prijavu možete preuzeti u nastavku.

Radimo-za-prirodu-Prijavni-formularDownload

IMATE PITANJA?

Tim ENECA pružiće sve dodatne informacije o Programu podrške Radimo za prirodu!

Zainteresovani podnosioci mogu da dobiju dodatna pojašnjenja u vezi sa pozivom i uslovima za učešće u programu podrške Radimo za prirodu! na telefon 064 467 9942.

U cilju obezbeđivanja ravnopravnog položaja svih podnosioca prijave koji se prijavljuju za učešće, ENECA ne može da daje mišljenje o ciljevima, očekivanim rezultatima i aktivnostima pojedinačnih predloženih projektnih predloga, kao i o drugim elementima predloga tokom trajanja otvorenog poziva.

DO KADA JE POZIV OTVOREN?

Rok za podnošenje projektnih ideja je 25.12. 2023. godine 23:59h (CET). Projektni predlozi dostavljeni nakon postavljenog roka neće biti razmatrani.

PRIJAVITE SE!

Program se realizuje u okviru petogodišnjeg projekta „Zajedno za životnu sredinu“ koji sprovode Beogradska otvorena škola (BOŠ) i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije, Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), udruženjem ENECA, međunarodnom ekološkom organizacijom The Nature Conservancy (TNC) i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham). 

SAJT-06

ДОНАЦИЈЕ ЗА ЈАВНО ЗАГОВАРАЊЕ И УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА

Београдска отворена школа расписује Позив за доделу донација за јавно заговарање и учешће грађана, који је намењен организацијама цивилног друштва. Позив је део пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ усмереног на оснаживање процеса приступања Србије Европској унији кроз креирање подстицајног окружења за цивилно друштво и активно учешће актера ван система јавне управе у процесима доношења одлука.

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ?

Подршка је намењена организацијама цивилног друштва (ОЦД) које су регистроване као удружења, фондације или задужбине, у складу са важећим Законом о удружењима или Законом о задужбинама и фондацијама. ОЦД могу предлагати пројекте самостално (као носилац пројекта) или у партнерству (било као носилац пројекта или као партнер на пројекту).

ШТА ПОДРАЗУМЕВА ЈАВНО ЗАГОВАРАЊЕ И УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА?

ОЦД могу добити подршку за реализацију активности којима се оснажује улога цивилног друштва кроз процес јавног заговарања, чиме се доприноси јачању демократског друштва и оснажују капацитети организација цивилног друштва, које у реализацији својих активности активно укључују грађане.

Неопходно је да предложене активности буду усмерене на укључивање грађана и других заинтересованих страна у процес унапређења јавних политика и прописа, или побољшавање пракси у креирању и сповођењу јавних политика и начина комуникације јавних власти са грађанима, а у складу са вредностима и циљевима у процесу приступања Србије ЕУ.

ОЦД могу да кандидују предлоге пројеката у оквиру следећих тематских области: 

 • Подршка демократском развоју;
 • Унапређење, заштита и промоција људских права;
 • Развој локалне заједнице;
 • Заштита и унапређење животне средине и климатске промене; 
 • Унапређење запошљивости;
 • Јавне политике усмерене ка младима;
 • Социјална укљученост осетљивих група;
 • Друге области од значаја за заједницу, а у којима се остварују циљеви и очекивани резултати овог Програма.

Подстичемо организације да, поред ових тематских области, кандидују предлоге пројеката из следећих области, које су препознате као недовољно развијене:

 • пољопривреда и рурални развој;
 • права потрошача;
 • политика конкуренције;
 • урбане и транспортне политике;
 • безбедност хране, рибарство и развој туризма.

Од укупног броја подржаних пројеката, најмање 40% биће пројекти који се баве једном од горенаведених недовољно развијених тематских области.

ШТА ОБУХВАТА ПРОГРАМ ДОДЕЛЕ ДОНАЦИЈА ЗА ЈАВНО ЗАГОВАРАЊЕ И УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА?

Организације цивилног друштва могу да конкуришу за финансијску подршку у вредности од 3.000 до 40.000 евра. Пројекат може трајати најмање шест, а највише десет месеци (у зависности од износа донације за коју се конкурише).

У оквиру овог позива биће подржана најмање 23 пројекта организација цивилног друштва у 2024. години.

Осим финансијске подршке, организације ће имати потребну менторску и експертску подршку за реализацију пројеката. 

КАКО СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЈАВЕ?

Пријава предлога пројеката за донације за јавно заговарање и учешће грађана се реализује искључиво електронским путем преко онлајн формулара који је доступан ОВДЕ уз достављање следеће документације, коју можете преузети на овом линку.

Анекс 1: Пријавни формулар

Анекс 2: Буџет пројекта

Анекс 3: Матрица логичког оквира

Анекс 4: Изјава носиоца пројекта

Анекс 5: Изјава партнера на пројекту (уколико се предлог пројекта планира у партнерству)

*Све потребне информације о овом позиву можете наћи у Смерницама које се налазе на овом линку.

ИНФО СЕСИЈА

Београдска отворена школа организује онлајн инфо сесију за све заинтересоване организације 8. новембра 2023. у 11 часова. Уколико желите да учествујете на инфо сесији, можете се пријавити путем овог линка.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Све заинтересоване организације могу добити додатна појашњења у вези овог позива и процеса подношења предлога пројеката електронски путем и то слањем имејла на адресу euresurscentar@bos.rs или на број телефона + 381 60 655 19 01.

Позив за доделу донација за неодложну подршку се реализује у оквиру пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији“ који Београдска отворена школа спроводи у партнерству с организацијама цивилног друштва: Новосадска новинарска школа, ЕНЕЦА, Ужички центар за права детета, Нова планска пракса, Сигурне стазе, Млади пољопривредници Србије и међународним партнером, фондацијом Фридрих Еберт (Friedrich Ebert Stiftung). Пројекат је подржан од стране Делегације Европске уније у Србији и биће реализован у периоду од 2023. до 2026. године.

395443292_670357595187915_1988434407808535766_n

ЕНЕРГЕТСКА ТРАНЗИЦИЈА ГРАДА НИША: ПЛАН ЗА 2050. И ЕВРОПСКА НЕДЕЉА ЗЕЛЕНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ

Као део стратегије унутар сектора енергетике, Град Ниш је развио Мапу пута за енергетску транзицију до 2050. године. Овај кључни документ произилази из TOMORROW пројекта, који је био финансиран кроз Програм ХОРИЗОН2020.

Град Ниш се посвећује преласку на енергетску транзицију која ће преобликовати начин на који град производи и искоришћава енергију. Овај амбициозан план је резултат дуготрајних напора и партнерстава с бројним актерима, с посебним истакнућем за TOMORROW пројект, који је подржан од стране програма ХОРИЗОН2020. Циљ овог пројекта је стварање одрживе енергетске будућности за градове широм Европе.

Детаљи о резултатима пројекта, тренутном статусу града и будућим смерницама развоја биће обухваћени предавањем под називом “Енергетска Транзиција Града Ниша и Доступне Технологије за Декарбонизацију,” заказаног за 30. октобра у 17:30 часова у ЕУ инфо кутку Ниш на адреси Вожда Карађорђа 5. Предавање ће бити одржано под водством др. Марка Манчића с Машинског факултета Универзитета у Нишу, стручњака у области енергетског планирања, оптимизације, топлотних пумпи и обновљивих извора енергије.

У савременом свету, промене климе су постале непобитна чињеница. Климатски сервиси играју кључну улогу у омогућавању прилагодбе овим променама путем информисаних одлука. Пројект Цлиматеуропе2 ради на развоју поузданих климатских сервиса доступних свим секторима и друштвеним групама, путем стандардизације процедура и стварања европске заједнице корисника, како бисмо се боље прилагодили климатским променама.

Више о истраживањима везаним за климатске сервисе и њиховој користи за грађане и заједницу ће бити обухваћено предавањем др. Марјане Бркић, в.д. директорке Центра за промоцију науке Београд. Ово предавање се организује у сарадњи између ЕУ инфо кутка Ниш и Центра за промоцију науке Београд и заказано је за 2. новембар у 17 часова у ЕУ инфо кутку Ниш, Вожда Карађорђа 5.

Европска Недеља Зелене Дипломатије се одржава од 23. октобра до 2. новембра 2023. Овогодишња тема је “глобална праведна енергетска транзиција” у складу с принципима Париског споразума, с нагласком на убрзању примене енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије широм света.

Преузето са: ЕУ Инфо Кутак Ниш: https://www.facebook.com/euipnis/?locale=sr_RS

У Србији, кампањом “Чистија енергија за бољу будућност” се тежи већем ангажовању јавности, политичких лидера, уметника и активиста заштите животне средине, како би се подигла свест о климатским променама, њиховом утицају на Србију и потребним акцијама за њихово ублажавање. Кроз комбинацију панел дискусија, уметности и радионица, ови догађаји ће инспирисати и мобилисати учеснике да предузму конкретна корака ка одрживој будућности, укључујући промоцију родне равноправности.

Ово предавање је део иницијативе током Европске Недеље Зелене Дипломатије која траје од 23. октобра до 2. новембра 2023. За више информација о самом предавању и могућности пријаве, посетите званичну страницу овде (https://euinfo.civicatalyst.org/nedelja_zelene_diplomatije).

Oslikaj hrabrost mural - Jagodin mala

ЛОКАЛНА ФОНДАЦИЈА НИШ – ПОДСТИЦАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ

Локална Фондација Ниш (ЛФН) је основана 2020. године с циљем унапређења локалне заједнице у Нишу и околини. Оснивање ЛФН-а било је подржано од стране Траг Фондације путем програма “Фондација нашег краја – заједница се пита“, а током времена је постала самостално правно лице. Оснивање фондације произашло је из жеље група људи да допринесу развоју своје локалне заједнице, препознајући потребу за променама и унапређењем живота у свом окружењу.

Локална Фондација Ниш има за циљ пружање подршке активним грађанима и иницијативама које теже позитивним променама у њиховој локалној заједници. Њихова мисија обухвата повезивање активиста и ресурса како би се решили локални проблеми и унапредиле заједнице. Фондација се посебно залаже за развој спорта, образовања, културе и уметности, као и за уређење јавних простора.

Локална фондација Ниш жели да пружи подршку комшијама, активним Нишлијама који су спремни да покрену позитивне промене у својој улици, насељу и граду. Залажемо се за развој спорта у Нишу, улагање у образовање, подршку култури и уметницима и желимо да нам јавни простори буду што лепши.“ говори Филип Јовановић испред ЛФН.

Прикупљање средстава за подршку локалним пројектима и иницијативама спроводи се на неколико начина. Фондација прима директне донације од појединаца и компанија, организује јавне догађаје за прикупљање средстава попут лицитација и донаторских вечери, те спроводи и пројектно (су)финансирање. Ова разноврсна стратегија омогућава ЛФН да прикупи средства и подржи различите иницијативе.

Локална Фондација Ниш је до сада подржала низ пројеката и иницијатива које су допринеле локалној заједници. Неки од примера укључују уличну галерију Мезанин, мурал посвећен боксеру Драгиши Станковићу Челику, мурал у насељу Јагодин мала, обнову домова културе у Горњој Студени и Првој Кутини. Такође су успешно реализовали акцију прикупљања средстава за реновирање спортских терена и подржали набавку опреме за породилиште у Нишу.  Наиме, са пекарама Житопек је успешно реализована акција прикупљања средстава за реновирање два спортска терена – Коцка и Тутино. Током три месеца по пет динара од сваке продате погачице опредељено је у ову сврху. Док је ЛФН кампања прикупљања средстава за породилиште у Нишу била обављена у виду набавки+ спаваћица и постељина.

Фондација сарађује и са локалним фондацијама у другим градовима, попут локалних фондација из Панчева и Старе Пазове, које су настале по истом моделу управо као и ЛФН.

ЛФН се истиче по транспарентности у вези с прикупљањем и расподелом средстава. Информације о донаторима и пројектима су јавно доступне на њиховом веб сајту, а о свим активностима и пројектима редовно извештавају јавност.

Узимајући у обзир број пристиглих предлога (176 на четири јавна конкурса) питања, коментаре, захтеве које редовно добијамо, може се рећи да су грађани препознали ЛФН као организацију која им је значајна. Наша идеја је од самог почетка била да људе мотивишемо да брину о свом комшилуку, да се залажу за промене које су у њиховој микро локалној заједници најнеопходније. Утисак је да смо успели у томе да бар мало променимо начин размишљања људи и покажемо како су мале промене могуће уколико смо уједињени око заједничког циља.“ каже Филип Јовановић, испред ЛФН.

У будућности, ЛФН планира реализацију нових идеја и пројеката које су подржане на конкурсима за микро локалне иницијативе. Такође, планирају одржавање донаторских догађаја како би прикупили средства за подршку будућим пројектима.

Један од тренутних изазова с којим се Фондација суочава је потреба за даљим развојем инфраструктуре и интерним јачањем организације. Како би решили овај проблем, планирају повећати подршку компанија и донатора који могу пружити финансијску стабилност ЛФН.

Локална Фондација Ниш има значајан утицај на локалну заједницу, мотивишући грађане да се активно ангажују у решавању проблема у својим заједницама и допринесу позитивним променама. Њихова транспарентност и посвећеност подршци локалним иницијативама чине их кључним актерима у унапређењу Ниша и околине.

SAJT fond-22

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА ОДРЖИВИ ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ

Београдска отворена школа расписује позив за доделу донација за иновативна решења у области заштите животне средине на локалном нивоу у оквиру Фонда за одрживи локални развој.

Овај позив је намењен организацијама цивилног друштва и јединицама локалних самоуправа које су у свом досадашњем деловању допринеле унапређењу стратешког и нормативног оквира, локалних јавних политика, рада институција у области заштите животне средине и одрживог развоја на локалном нивоу, као и осмишљавању иновативних решења у овој области.

У оквиру овог позива биће подржане три (3) иницијативе за иновативна решења у области заштите животне средине на локалном нивоу.

Предвиђен период трајања пројеката је 12 месеци, a почетак имплементације пројеката планиран је за децембар 2023. године.

Рок за пријаву је 15. новембар 2023. године, до 15:00 часова путем овог линка.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ

Предложене иницијативе треба да покрију најмање једну од три наведенe области:

1) отпорне и чисте заједнице,

2) одговорна и ефикасна употреба природних ресурса,

3) зелени раст и развој.

КОМЕ ЈЕ НАМЕЊЕН ОВАЈ ПРОГРАМ

Предлог пројекта се подноси у конзорцијуму који чине најмање две организације цивилног друштва и две јединице локалне самоуправе из којих су организације цивилног друштва.

Подносиоци пројекта морају бити из два (2) од 31 града/општине у којима се спроводе активности у оквиру платформе „Одрживи развој за све”: Апатин, Бабушница, Бела Паланка, Блаце, Босилеград, Бујановац, Власотинце, Гаџин Хан, Димитровград, Житорађа, Зајечар, Зрењанин, Књажевац, Кула, Куршумлија, Лебане, Лесковац, Мерошина, Ниш, Нови Сад, Пожега, Пирот, Прокупље, Ражањ, Рума, Сврљиг, Сомбор, Суботица, Сурдулица, Ужице, Чајетина.

ФИНАНСИЈСКА ПОДРШКА

Подносиоци пројекта могу да конкуришу за финансијску подршку у максималној вредности до 26.000 евра.

Корисници финансијске подршке могу бити организације цивилног друштва које су део конзорцијума, док јединице локалне самоуправе могу имати само статус сарадника на пројекту и не могу примити средства из буџета пројекта.

КОФИНАНСИРАЊЕ

Износ донације може бити највише 95% укупног буџета пројекта, док остатак представља суфинансирање, односно, учешће подржаних организација цивилног друштва које износи најмање 5% од укупног буџета пројекта.

КАКО СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЈАВЕ

Подношење предлога пројеката за учешће на Програму се врши искључиво електронски путем ОВОГ ЛИНКА. Предлози пројеката који буду достављени на други начин неће бити разматрани.

Од носиоца пројекта се очекује да приложи следећу документацију:

· пријавни формулар;

· предлог буџета пројекта (у ЕУР);

· изјаву носиоца пројекта;

· изјаву партнера на пројекту;

· документ (писмо) којим се потврђује намера о сарадњи организација цивилног друштва и јединица локалне самоуправе;

· списак чланова пројектног тима који укључује представнике свих чланова конзорцијума.

За пријаву се користе формулари којима се може приступити ОВДЕ.

*Све потребне информације о овом позиву можете наћи у Смерницама које се налазе на овом линку.

ИНФО СЕСИЈА

Београдска отворена школа организује онлајн инфо сесију за све заинтересоване организације 25. октобра 2023. у 11 часова. Уколико желите да учествујете на инфо сесији, можете се пријавити путем овог линка.

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА

Заинтересовани подносиоци предлога пројеката могу да добију додатна појашњења у вези позива, услова за учешће у Фонду за одрживи локални развој и поступка подношења предлога пројеката, слањем имејла на адресу euresurscentar@bos.rs или путем броја телефона + 381 60 655 19 01 најкасније до 10. новембра 2023. до краја радног дана.

Извор: Београдска отворена школа

—————-

Фонд за одрживи локални развој спроводи се у оквиру Платформе за општедруштвени дијалог „Одрживи развој за све” која је успостављена уз подршку Швајцарске организације за сарадњу и развој (СДЦ) и Немачке развојне сарадње, а имплементира се од стране Немачке организације за међународну сарадњу (ГИЗ) у оквиру пројекта „Реформа јавних финансија – Агенда 2030”. Фондом непосредно руководи Београдска отворена школа (БОШ), као један од партнера на Платформи, задужена за подршку иницијативама за иновативна решења у области заштите животне средине на локалном нивоу. Додатна подршка Фонду пружа се у оквиру пројекта „ЕУ Ресурс центар за цивилно друштво у Србији” који се реализује уз подршку Европске уније у Србији.